Додаткове меню

Нарис «Історія школи XIX-XX ст.»
У середині 80-х років XIX ст. почала cвою діяльність Володарська двокласна церковнопарафіяльна школа з п’ятирічним курсом навчання. В цій школі навчалось до 100 учнів заможних міщан, селян, торговців та ремісників. Але переважна більшість дітей Володарки залишилась неписьменними.
За переписом 1897 року, 75 % населення в Україні було неписьменним, а в районі 80,3%.
На початок ХХ ст. царський уряд дозволив відкривати жіночі школи. Така однокласна школа була відкрита й у Володарці. В ній у двох групах навчалось до 40 дівчат. Таким чином, до 1917 року у Володарці діяло дві церковнопарафіяльні школи: чоловіча (1-5 класи) і жіноча (підготовчий та два класи). В початкових класах вивчались читання, письмо, арифметика, Закон Божий.
У дореволюційний час у Володарці вчителями працювали Швалюк Олександр Петрович, Фещенко Федір Максимович, Ліщенко Іван Петрович, який мав університетську освіту. Деякі з них за прогресивні антидержавні погляди переслідувались і звільнялись з роботи.

У березні 1920 року І-ша Всеукраїнська нарада з народної освіти затвердила систему народної освіти в УСРР. З 1920/1921 н.р. в республіці створено єдиний тип трудової 7-річної школи.
Тяга до знань зумовила значне збільшення кількості учнів у Володарській школі.
Так, у 1922 році в школі нараховувалось до 200 учнів, а окремого приміщення школи не було. Окремі класи розміщувались в різних приміщеннях Володарки. Наприклад, 5-ті класи семирічки знаходилися в приміщенні колишньої контори МТС. Учителями в ці роки працювали брати Бережні, Воронюк, Шумахевич, Горохівський та інші.
Єдина трудова семирічна школа мала охопити навчанням дітей і підлітків з 8 до 15 років.
До кінця 20-х років школа так і не мала єдиного приміщення, тому у зв’язку із збільшенням чисельності учнів довелося працювати у дві зміни.
У 1934 році були встановлені 3 типи шкіл: початкова (1-4 класи), семирічна (1-7 класи), середня (1-10 класи).
У цьому ж році Володарська семирічна школа була реорга¬нізована в середню школу. Це була єдина середня школа в районі. Першим директором цієї школи був А.П.Семида. Заслуженим авторитетом користувались вчителі, які давно працювали у Володарській школі : викладач математики Сорокопуд І.Г., викладач української мови та літератури Квашук М.К., Остапець М.К., Петруха М.І..
З вересня 1935 року директором школи був призначений Сліпенчук Т.В.. У 1937 році його було обрано депутатом Верховної Ради УРСР, і в 1938 році він був переведений на посаду завідуючого Київським обласним відділом народної освіти, а директором школи знову було призначено Семиду А.П..
У 1935/1936 н.р. у Володарській середній школі навчалось 396 учнів. Тут працювали 18 учителів. Серед них з вищою освітою 4, з незакінченою вищою – 4, середньою – 10.
У 1938/1939 н.р. навчалось 470 учнів, а в 1940/1941 н.р. – 495. Майже половина учнів 8-10 класів була з навколишніх сіл. Успішність учнів становила в середньому 90-97 %. У кінці 30-х років середні школи були відкриті в Рудому Селі, Пархомівці, Гайвороні.
Зростання числа шкіл, учнів у них викликало гостру потребу в педагогічних кадрах. У зв’язку з цим в 1935 році у Володарці були відкриті педагогічні курси для підготовки вчителів 1-4 класів, а вчителі-предметники проходили курси підвищення кваліфікації при Білоцерківському педагогічному технікумі. Курси закінчили більше 30 осіб, з них пізніше стало багато хороших вчителів-класоводів: Мазуренко Г.П., Куян К.Й., Вітенко Г.О.
У кінці 30-х років у школі було обладнано два навчальних кабінети: математичний та хіміко-біологічний. Великою подією в житті школи було придбання кіноапарата. Старі парти було замі¬нено новими.
До війни в школі працювали О.Л. Гайовий – викладач фізики, І.Г.Сорокопуд – викладач математики, М.К.Квашук – викладач української мови та літератури, М.Г. Кравченко – викладач біології, З.0.Карбівська – учитель початкових класів, Н.Ф. Деркач – викладач нім. мови, А.М.Андрущенко – викладач історії, Пашук 0.Є. – викладач географії.
За довоєнний період, починаючи з 1936 року, Володарську середню школу закінчили 295 юнаків і дівчат. Велика кількість випускників були учасниками Великої Вітчизняної війни. Багато з них загинули. Загинули під час війни і вчителі: Сорокопуд І.Г., Тройко Я.О., Андрущенко А.М., Пугасій А.Д..
У серпні 1943 року гестапівці розстріляли неподалік від школи 46 підпільників, партизан і їх сімей.
1 січня 1944 року Володарка була звільнена від фашистських окупантів. Директором школи з січня 1944 року був Андрущенко Андрій Микитович, але у березні він був призваний у діючу армію. Заступником директора була О.М.Лихота. З кінця 1944 року і до кінця 1945 року обов’язки директора виконували Тарнавський Леонід Мусійович, Данчук Сергій Дармідонтович, Калашніков С.М.. Така часта зміна директорів пояснюється відсутністю в районі людей з відповідною освітою.
З 24 серпня 1945 року директором школили було призначено Глобця Дмитра Никифоровича, який обіймав цю посаду 7 років. За цей час було багато зроблено по відновленню приміщення і його обладнання. Чимало було зроблено по впорядкуванню шкільної садиби.
Так, у 1945 році в 19 класах навчалось 525 учнів;
У 1946 в 21 класі – 644 учні;
У 1947 в 23 класах – 799 учні;
У 1956 в 24 класах – 906 учнів;
У 1952 в 26 класах – 924 учні,
У 1953 в 25 класах – 959 учнів.
Школа працювала в дві зміни, а з 1947 року – у три. Педагогічний колектив школи нараховував 37-42 вчителі. В тих важких умовах, коли не було достатньої кількості підручників, зошитів, наочних посібників, методичної літератури, вчителі самовіддано працювали, щоб дати учням глибокі і міцні знання.
Так у 1946 році в середній школі працювали: Глобець Дмитро Никифорвич – директор школи, викладач історії; Палева Лариса Вікторівна – заступник директора, викладач математики; Врублівська Наталія Луківна – заступник директора по 1-4 класах; Квашук Марія Карпівна – викладач української мови та літератури; Лебединець Ольга Кирилівна – викладач біології, хімії; Литовка Ліда Петрівна – викладач біології, Джима Ілларіон Кирилович – викладач російської мови та літератури; Кучер Лідія Мусіївна – викладач української мови та літератури; Котелянець Петро Якович – викладач математики; Попова Лідія Петрівна – викладач німецької мови; Григоревич Петро Назарович – викладач фізики.
Учителями 1-4 класів працювали: Фещенко Федір Максимович, Куян Марія Йосипівна, Мельничук Надія Устимівна, Мазуренко Ганна Протасівна, Вітенко Ганна Олександрівна, Басюк Галина Пилипівна, Островська Васса Ігнатіївна. Старшою піонервожатою працювала Тишук Марія Іванівна.
У 1948 році педагогічний колектив дещо обновився: це викладач фізики Якуба Василь Якович, який став заступником директора по навчальній частині, Дяченко Валентина Генріхівна – викладач російської літератури, Ратушнюк Меланія Кузьмівна – викладач математики 8-10 класів, Шевченко Ганна Петрівна – викладач математики 7-8 класів, 3олотар Олена Якимівна – викладач історії 5-7 класів, Панченко Ганна Михайлівна – викладач географії, Михайловський Юрій Миколайович – викладач фізкультури, Чуйко Юлія Яківна – викладач української мови та літератури – 8-10 класи, Михайловська Ніна Порфирівна – викладач німецької мови; Данчук Сергій Дермідонтович – викладач військової підготовки . Учителями 1-4 класів почали працювати молоді вчителі: Савчук Ганна Данилівна, 3оренко Ніна Іванівна, а старшою піонервожатою працювала Харченко Валентина Кузьмівна.
На початку 50-х років вчителька Дяченко В.Г. була нагороджена орденом Трудового Червоного прапора і значком «Відмінник народної освіти».
Школа в той час працювала у дві зміни. У 1950/1951 н.р. комсомольська організація нараховувала 262 комсомольці. Активно працювала піонерська організація, яку в різний час очолювали такі старші піонервожаті, як Тишук М.І., Харченко В.К., Кушнір Г.І., Кобзаренко Л.І.. Велику кількість учнів було охоплено гуртковою роботою. Добре працювали літературні гуртки під керівництвом вчителів: Дяченко В.Г, Чуйко Ю.Я., хоровий – керівник Гошук М.С., автомобільний – керівник Михайловський Ю.М.. Гурківці часто виступали з концертами перед трудівниками Володарки і навколишніх сіл.
У 50-ті роки школа поповнилася новими вчителями. російської
На кінець 1951/1952 н.р. було 906 учнів, із них переведено в наступні класи 857 учнів і залишено на наступний рік 49 учнів, що становило 95 % успішності.
З кінця серпня 1952 року директором школи був призначений Федорченко Павло Кіндратович, який з вересня 1944 року працював завідуючим районним відділом народної освіти. Заступниками працювали Якуба Василь Якович та Гощук Меланія Семенівна (1-4 кл.). Протягом 1952-1955 років педагогічний колектив поповнюється молодими вчителями, випускниками інститутів. Це Нечипоренко Ольга Юхимівна – викладач географії, Бузіна Валентина Петрівна – викладач хімії, Талалай Ера Олександрівна – викладач іноземної мови .
У серпні 1955 року директора школи Федерченка П.К. вдруге призначено завідуючим райвно, а посаду директора обійняв Шевчук Федір Антонович, який до цього очолював райвно. Педагогічний колектив школи в основному залишався той же. Але пізніше вибули з школи завуч Якуба В.Я., а також Демченко Н.Г., Нечипоренко О.Ю..
З 1955 року заступником директора по навчальній частині був призначений Котелянець П.Я.
Друга половина 50-х років характеризується подальшим зміцненням матеріально-технічної бази школи. Обладнуються кабінети фізики, хімії, біології новими приладами та устаткуванням. Школа комплектується кадрами, відповідною освітою.
Велика увага приділяється трудовому вихованню учнів шляхом введення в навчальні плани для учнів 9-10 класів виробничого навчання з тваринництва, агрономії, тракторної та автомобільної справи.
Для учнів 5-7 класів – робота в навчальних майстернях по дереву та металу, дослідницька робота на навчально-дослідних ділянках та в шкільному садку.
У школі була введена посада заступника директора по виробничому навчанню. Ним деякий час працював Остапець М.К.. Незважаючи на певні труднощі в роботі школи, вчителі наполегливо працювали над тим, щоб дати учням глибокі й міцні знання. Наприклад, у 1952/53 і 1953/54 н.р. навчалось
У 1950 році були введені золоті і срібні медалі «За відмінне навчання і зразкову поведінку».
Першими медалістами в цьому 1950 були випускники 10 класу Нечипоренко Ніна, нагороджена Золотою медаллю і Дяченко Текля із с. Березна, нагороджена срібною медаллю.
У 1951 році із золотою медаллю закінчила школу Захарченко Зіна Іларіонівна, а Василенко Валентина і Яковенко Нінель одержали срібні медалі.
У 1952 році золотою медаллю був нагороджений Щербина Юрій, який успішно закінчив КПУ. В цьому ж інституті працював спочатку викладачем, а потім став доктором технічних наук, професором. Зі срібними медалями закінчили школу Білоусов Костянтин і Назарчук Арнольд, обидва закінчили технічні інститути.
У 1953 році медалісткою стала Басюк Людмила, а в 1954 році срібними медалями нагороджені Муковоз Раїса, Дяченко Станіслав, Карайкова Неля Федорівна.
1955 року срібні медалі отримали Мусієнко Ірина Григорівна, Гвоздьова Тамара, Кошова Надія Миколаївна і Захарченко Клавдія Іларіонівна. У 1962 році срібні медалі одержали Семида Валентина Василівна, Коцюк Лариса Романівна.
У 1959 році в школі навчалось 599 учнів, педколектив складався з 38 вчителів. Серед них замість вибулих працювали: Коваленко Ольга Іванівна – викладач російської мови та літератури, Моргунова Ціля Мусіївна – викладач фізики, Романюк Людмила Іванівна – викладач англійської мови, Литвинюк Ганна Іванівна – викладач географії, Смілянський Олександр Федорович – викладач історії, Пустовойт Микола Петрович – викладач фізкультури, Білоцерківська Тамара Федосіївна – викладач біології, Кравчук Галина Федорівна і Сергієнко Валентина Анатоліївна – учителька 1-4 класів. Старшою піонервожатою працювала Кобзаренко Людмила Іванівна.
У цьому ж 1959 році Володарська середня школа дістала офіційну назву – Володарська загальноосвітня трудова політехнічна школа з виробничим навчанням. Школа повинна була давати повну середню загальну політехнічну освіту і трудову підготовку для роботи в народному господарстві. Замість 10 років навчання вводилось 11-річне навчання.
У 1960 році в школі почали працювати групи продовженого дня, їх нараховувалось 8.
У 1961 році директором школи було призначено Романюка Андрія Антоновича. У цьому році було розпочато будівництво нового приміщення середньої школи по вул. Ворошилова, розрахованого на 520 учнів.
1 вересня 1963 року було здано в експлуатацію двоповерхове приміщення середньої школи. У зв’язку з цим початкова школа була ліквідована і створено дві школи: середня (1-10 класи) до 600 учнів, яка розмістилася в новому приміщенні і восьмирічна (1-8 класи) до 320 учнів, яка залишилася в старому приміщенні.
Директором середньої школи залишався Романюк А.А., його заступником залишався Котелянець П.Я.. Директором восьмирічної школи було призначено Бреденка Євгенія Єфремовича, а його заступником Остапця Станіслава Митрофановича.
Педагогічний колектив було поділено у відповідності до кількості класів, навчальних дисциплін. Обидві школи почали працювати в одну зміну, що було великим досягненням для Володарки.
З 1 січня 1967 року був відновлений Володарський район. У зв’язку з цим відбулися зміни в керівництві Володарської вось¬мирічної школи. Директора школи Бреденка Є.Є. було висунуто на посаду завідуючого райвно, а його заступником по навчально-виховній роботі – Півненко Валентину Василівну, яка працювала викладачем математики.
В школі працювали 26 вчителів і вихователів груп продовженого дня: Коваленко 0. І. – викладач російської мови та літератури, Кінзельська Вікторія Антонівна – викладач української мови та літе¬ратури, Миколенко Олександра Макарівна – викладач української та літератури, Хоменко Любов Юхимівна – викладач математики, Назарчук Михайло Матвійович – викладач математики,креслення, Білоцерківська Тамара Феодосіївна – викладач біології, хімії, Черевацька Сара Абрамівна – викладач російської мови та літе-ратури, Литвинюк Ганна Іванівна – викладач географії, Мельничук Дмитро Устимович – викладач історії, Писарчук Василь Степанович – викладач фізкультури, Колісник Катерина Яківна – викладач англійської мови, Шляпський Анатолій Дмитрович – викладач тру¬дового навчання.
Вчителями 1-4 класів працювали Басюк Галина Пилипівна, Фещенко Ганна Корніївна, Мельничук Надія Устимівна, Єрмакова Алла Олександрівна, Васюк Наталія Костянтинівна.
Вихователями груп продовженого дня працювали: Бреденко Марія Іванівна, Воротіна Галина Андріївна, Яремчук Ольга Петрівна, Бондаренко Олена Федотівна, старшими піонервожатими працювали Козачок Наталя Іванівна, а пізніше Чепіль Надія Олександрівна.
У 60-х роках Володарська восьмирічна школа з року в рік виконувала закон про обов'язкове навчання і працювала без другорічників, підвищувалась успішність учнів, майже 40% їх навчались тільки на «відмінно» і «добре». Учні школи продовжували здобувати середню освіту. Деякі з них по закінченню десятирічки отримали медалі. Це Бондаренко Галина Миколаївна – нагороджена золотою медаллю, Бреденко Лариса Євгеніївна – золота медаль, Бондаренко Наталія Андріївна – золота медаль, Федоренко Наталія Миколаївна – золота медаль, Клименко Ніна Василівна – золота медаль. У цьому була заслуга педагогічного колективу школи, який наприкінці 60-х років складався з енергійних, знаючих свою справу вчителів, які трудились на совість.
Директором школи продовжував працювати Федорченко Павло Кіндратович, завучами: Півненко В.В., Хоменко Л.Ю., Остапець С.М. У цей час в школу прийшла працювати Камінська Л.А., колишня учениця школи.

© 2023. ВОЛОДАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ